Členské příspěvky

Výši ročních členských příspěvků a jejich frekvenci si stanovují jednotlivé oddíly dle náročnosti na sportovní vybavení a s přihlédnutím na provozní náklady heren nebo sportovišť

  • Informace o aktuální výši oddílových příspěvků Vám rádi podají organizační pracovníci jednotlivých oddílů