GDPR

Vzhledem k tomu, že ke dni 25.5.2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, je od každého člena Tělovýchovné jednoty Dvůr Králové nad Labem, z.s. naprostou nezbytností tento souhlas získat.

Dospělí udělují svůj souhlas osobně podpisem přiloženého formuláře, za nezletilé tento souhlas podepisují zákonní zástupci. Veškeré osobní údaje zpracováváme a uchováváme v tzv. obecném zájmu a v souladu s Nařízením.

Člen, který souhlas se zpracováním osobních údajů Tělovýchovné jednotě neudělí nemůže být dále členem a jeho členství bude zrušeno.

Odkaz pro stažení formuláře